Skypen als alternatief voor bezoek in Detentiecentrum Rotterdam

Skypen als alternatief voor bezoek in Detentiecentrum Rotterdam

Het Meldpunt gaat regelmatig op bezoek bij ingeslotenen in Detentiecentrum Rotterdam. Ook zijn wij vaak samen met de ingeslotenen bij de beklagzittingen van de Commissie van Toezicht. Door de corona maatregelen is dit sinds begin maart niet meer mogelijk: ingeslotenen mogen geen bezoek ontvangen of de beklagzittingen fysiek bijwonen. Dit vinden wij jammer en is ook zwaar voor de ingeslotenen omdat zij hun familie en vrienden lange tijd niet kunnen zien.

Om de ingeslotenen tegemoet te komen is het sinds 6 april mogelijk om te skypen in DCR. Wij hebben van een aantal ingeslotenen gehoord dat zij van deze mogelijkheid gebruik maken om contact te onderhouden met familie en vrienden. Anderen ingeslotenen vertellen echter dat zij liever wachten totdat zij hun familie en vrienden weer in het echt kunnen zien.

Inmiddels hebben wij zelf ook met twee ingeslotenen uit DCR kunnen skypen. Een van hen liet foto’s zien van zijn familie en vertelde verhalen. Hij heeft een vrouw en twee kinderen die hij al lang niet meer gezien heeft door de corona maatregelen. Hij mist hen heel erg. Tijdens het skypegesprek met de andere ingeslotene hebben we gepraat over het zware regime in DCR door de corona maatregelen. Hij wil hier een klacht over indienen. Ook vertelde hij over zijn goede voornemens als de corona crisis voorbij is. Hij mist zijn kind en hoopt dat zij snel weer samen kunnen zijn.

De skype gesprekken verliepen goed en het is fijn dat deze optie bestaat. Echter is het geen toereikend alternatief voor face-to-face contact met familie en vrienden waardoor vreemdelingendetentie extra zwaar is. Zolang de corona maatregelen gelden zouden mensen dan ook vrijgelaten moeten worden uit vreemdelingendetentie.