De UN Network on Migration oproep uitstel van deportaties gedurende de Covid-19 pandemie

De UN Network on Migration oproep uitstel van deportaties gedurende de Covid-19 pandemie

Deportaties vergroten het risico voor de publieke gezondheid van iedereen. Zolang grenzen dicht zijn en reizen zoveel mogelijk wordt afgeraden om de verspreiding van Covid-19 te beperken, zou dat ook voor mensen met een deportatiebevel moeten gelden. Bovendien leggen deportaties onnodige druk op landen die op dit moment al onder druk staan door de crisis. Tot slot bevinden gedeporteerden zich, na de deportatie, in een kwetsbare positie. Met name tijdens deze pandemie kan de deportatie voor extra discriminatie, geweld en stigma kan zorgen in het land van aankomst. Om de pandemie te bestrijden en mensenrechten te waarborgen roept het Netwerk van Migratie van de Verenigde Naties op tot uitstel van deportaties gedurende de Covid-19 pandemie. Lees de hele oproep hier.

Al eerder had het Netwerk van Migratie van de Verenigde Naties een praktische richtlijn opgesteld in het kader van de Covid-19 pandemie en de gevolgen voor vreemdelingendetentie. Hierin riepen zij o.a. op tot de stop van vreemdelingendetentie. Lees de richtlijn hier.