Steeds meer Marokkanen naar Marokkaans consulaat

Steeds meer Marokkanen naar Marokkaans consulaat

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie ontvangt steeds meer signalen dat Marokkanen naar het consulaat worden gestuurd door Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Het gaat om Marokkanen die vastzitten in PI Ter Apel, een gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning in strafdetentie zitten. DT&V hoopt hiermee dat het consulaat een tijdelijk reisdocument, oftewel een laissez passer (LP) zal afgeven om Marokkanen mee uit te zetten. Een LP is nodig voor mensen die geen geldig reisdocument hebben zoals een paspoort. Anders komen zij de grens niet over. Tot nu toe is er nog niemand uitgezet naar Marokko. 

Een beller uit PI Ter Apel vertelde ons dat hij gehoord heeft dat ongeveer tien Marokkanen uit gevangenissen naar het consulaat zijn gebracht door de DT&V. Zelf moest hij ook naar het consulaat toe. Daarnaast was er zelfs iemand die vertelde dat er een LP was afgegeven voor Marokko. Hij heeft deze echter nooit volledig ingezien en uiteindelijk heeft de DT&V besloten de uitzettingsprocedure stop te zetten. De uitzetting is dus gelukkig niet doorgegaan.

Dat er plotseling allemaal Marokkanen naar het consulaat worden gestuurd is opvallend gezien er al sinds 2021 geen zicht meer is op uitzetting. Volgens een beller zou het kunnen komen doordat er tijdelijk een plaatsvervangend consulaat is voor de Marokkaanse ambassade. De DT&V zou hier kansen zien om Marokkanen op deze manier alsnog uit te zetten. Echter kan het Meldpunt Vreemdelingendetentie dit niet bevestigen. 

Het zorgt voor veel stress en paniek onder de Marokkaanse ingeslotenen die opgeroepen zijn om naar het consulaat te gaan. Toch is er vooralsnog geen zicht op uitzetting en worden Marokkanen nog steeds niet in vreemdelingendetentie worden geplaatst.