Tegenwoordig krijg je soms pas 36 uur van te voren te horen dat je wordt uitgezet

Tegenwoordig krijg je soms pas 36 uur van te voren te horen dat je wordt uitgezet

In het geval dat iemand gedwongen wordt uitgezet moet hij of zij door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) tijdig op de hoogte worden gesteld van dit besluit en van de vluchtgegevens. Voorheen moest dit uiterlijk 48 uur voor het opstijgen van het vliegtuig gebeuren, zoals is te vinden in het Toetsingskader Terugkeer en Vertrek. In oktober 2020 heeft een wetswijziging er echter voor gezorgd dat deze termijn is ingekort van 48 naar 36 uur. Deze termijn van 36 uur is terug te vinden in de Vreemdelingencirculaire. In bovenstaand voorbeeld merkten wij dat de DT&V gebruik maakte van die kortere termijn.

Het is belangrijk dat iemand die uitgezet gaat worden dat op tijd te horen krijgt. Dit biedt diegene de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het vertrek en contact op te nemen of afscheid te nemen van dierbaren. Ook biedt dit ruimte om samen met de advocaat te bekijken of DT&V zorgvuldig heeft gehandeld, en of er niet nog juridische procedures lopen die het vertrek in de weg staan. Wij vragen ons dan ook af aan de hand van welke argumenten deze termijn is ingekort. Een uitzetting kan heel ingrijpend zijn en het is daarom van belang dat iemand voldoende tijd heeft zich hier op voor te bereiden.