Terugkeer in cijfers en beeld

Terugkeer in cijfers en beeld

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft een voor het eerst een rapport uitgebracht met de naam: Stand van uitvoering 2022. Het rapport gaat in op het werk en de werkwijze van de DT&V, de samenwerking met andere belanghebbenden en hoe het werk gerealiseerd wordt. Op de eerste pagina staat: “In deze eerste ‘Stand van de uitvoering’ informeren wij u over onze resultaten en ontwikkelpunten en maken we de knelpunten en dilemma’s in ons werkveld inzichtelijk. Wij nodigen u uit hierover met ons verder in gesprek te gaan.”

Middels een infographic wordt de uitzetting van mensen zonder verblijfsvergunning visueel weergegeven. Op de website van de DT&V valt wel nog te lezen hoeveel mensen er vanuit vreemdelingendetentie zijn uitgezet:

In het rapport wordt verder niet ingegaan op vreemdelingendetentie, maar in de printversie van de infographic staat wel uitgelegd dat vreemdelingendetentie de meest vergaande maatregel om vreemdelingen beschikbaar te houden voor vertrek is. En dat beargumenteerd moet kunnen worden dat:
• de vreemdeling zich aan het toezicht zal onttrekken of niet meewerkt aan terugkeer
• een lichter middel niet effectief is
• dat de bewaring niet onevenredig belastend is
• dat er voldoende zicht op uitzetting bestaat.