Verhaal over meneer S. uit Nigeria

Verhaal over meneer S. uit Nigeria

De heer S. vertelde dat hij bij een bushalte gewelddadig werd aangevallen door een persoon en toen de politie belde. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij geholpen werd maar vervolgens werd hij naar vreemdelingendetentie gebracht. Hij heeft zes maanden in vreemdelingendetentie gezeten, daar kreeg hij fysieke en psychologische hulp. Emotioneel en fysiek was hij slecht aan toe, hij belde regelmatig uitgeput op naar het Meldpunt Vreemdelingendetentie en zelfs een bezoek ontvangen was hem soms te zwaar. 

Er werd een uitzetting voor hem georganiseerd maar omdat hij de covid test weigerde ging deze niet door. Hij werd vrijgelaten met een document dat als reden voor vrijlating luidt: “Afweging van Belangen”. Hoe die afweging verder is gemaakt blijft daarmee onduidelijk.

We zijn blij dat meneer S. vrij is. Hij gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een ​​verblijfsvergunning te krijgen.