Amnesty International: rapporten over vreemdelingendetentie met betrekking tot mensenrechten

Amnesty International: rapporten over vreemdelingendetentie met betrekking tot mensenrechten

Het opsluiten van vreemdelingen staat volgens Amnesty International nog steeds op gespannen voet met de mensenrechten.

Die conclusie trekt Amnesty International op basis van twee onderzoeksrapporten: ‘Het recht op vrijheid. Vreemdelingendetentie:het ultimum remedium-beginsel’ en ’Geen cellen en Handboeien! Het beginsel van minimale beperkingen in het regime van vreemdelingendetentie’. Amnesty concludeert dat het regime onnodig streng is. Voor de twee rapporten spraken onderzoekers van Amnesty International met het Meldpunt Vreemdelingendetentie over de detentieomstandigheden van de vreemdelingen.

 

22 februari 2018: Kamervragen naar aanleiding van rapporten Amnesty International

Op 22 februari zijn er naar aanleiding van de uitkomsten van de rapporten van Amnesty International Kamervragen gesteld door Jasper van Dijk van de SP. Hij stelt hier in totaal 17 vragen met betrekking tot vreemdelingendetentie en de conclusies van de rapporten van Amnesty International.

 

20 maart 2018: Reactie staatssecretaris op aanbevelingen en conclusies uit rapporten van Amnesty International

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie een reactie gegeven op de twee rapporten van Amnesty International. De staatssecretaris gaat in op de conclusies en aanbevelingen van beide rapporten.

 

21 maart 2018: Antwoord Kamervragen Jasper van Dijk SP

Op 21 maart heeft de regering alle vragen van Jasper van Dijk over het bericht dat mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland te lang worden opgesloten in detentiecentra behandeld. De vragen inclusief de beantwoording kunt u hier vinden.