Amnesty International

Toename Beheerslast Detentiecentrum Rotterdam

Er is een rapport gepubliceerd over de beheerslast bij incidenten in het Detentiecentrum Rotterdam. Dit rapport gaat over een onderzoek dat tussen 2015-2019 is uitgevoerd door Universiteit Twente in opdracht van het WODC. Uit het rapport komt naar voren de…

Meldpunt Vreemdelingendetentie, Amnesty International en Dokters van de Wereld reageren op brief staatssecretaris over isolatie in vreemdelingendetentie

In het rapport ‘Isolatie in Vreemdelingendetentie’ uiten Amnesty International, Dokters van de Wereld en het Meldpunt Vreemdelingendetentie hun zorgen over de veelvuldige en toenemende toepassing van isolatiemaatregelen in vreemdelingendetentie. Ondanks eerdere toezeggingen van de regering om isolatie zo min mogelijk in te…

Reactie staatssecretaris op aanbevelingen en conclusies uit rapporten van Amnesty International

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie een reactie gegeven op de twee rapporten van Amnesty International: ‘het recht op vrijheid’ en ‘geen cellen en handboeien!’. De staatssecretaris gaat in op de conclusies en aanbevelingen van…

Amnesty International: rapporten over vreemdelingendetentie met betrekking tot mensenrechten

Het opsluiten van vreemdelingen staat volgens Amnesty International nog steeds op gespannen voet met de mensenrechten. Die conclusie trekt Amnesty International op basis van twee onderzoeksrapporten: ‘Het recht op vrijheid. Vreemdelingendetentie:het ultimum remedium-beginsel’ en ’Geen cellen en Handboeien! Het beginsel van…