Bellers komen dagelijks 1 à 2 uur buiten hun cel vanwege corona en vroege luchttijden

Bellers komen dagelijks 1 à 2 uur buiten hun cel vanwege corona en vroege luchttijden

Ingeslotenen mogen wegens de coronamaatregelen momenteel slechts 3 uur per dag buiten hun cel komen (zoals gedurende bijna heel de pandemie). Het Meldpunt heeft veel meldingen ontvangen van ingeslotenen die vier dagen per week al om 7 uur ‘s ochtends in de gelegenheid worden gesteld om naar buiten te gaan. Wij horen van meerdere ingeslotenen in het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) dat zij kampen met slaapproblemen en dat zij daarom nog slapen op dit tijdstip, waardoor ze effectief alleen in de namiddag een tot twee uur naar buiten kunnen. In die tijd kunnen ze luchten, koken, sporten en hun cel schoonmaken met schoonmaakmiddelen. Meestal hebben ingeslotenen slechts genoeg tijd om te koken, gezien de keuken beperkte voorzieningen heeft.

Het Meldpunt diende namens een ingeslotene op 14 januari een klacht in bij de Commissie van Toezicht (CvT) over het inperken van het dagprogramma. Tot op heden heeft er nog geen zitting plaatsgevonden om deze klacht te behandelen. Daarnaast heeft het Meldpunt een klacht ingediend namens een andere ingeslotene wegens het stopzetten van de avondopenstelling, deze klacht is niet-ontvankelijk verklaard omdat er geen sprake is van een individuele beslissing maar van een algemeen geldend beleid ter bestrijding van het COVID-19 virus. Daarnaast wordt er gesteld dat er wegens het oplopend aantal zieke medewerkers de directie genoodzaakt was om de avondopenstelling stop te zetten.

Een schrijnende situatie, zeker nu ingeslotenen in het detentiecentrum 21 uur per dag – en in veel gevallen dus zelfs méér – opgesloten zitten in hun cel, die ze ook nog eens delen met een andere ingeslotene. Sinds het begin van de coronacrisis is dit, op enkele weken na, de geldende praktijk geweest. Volgens internationale normen, waaronder die van het Europese Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), mag vreemdelingenbewaring niet in een ‘prison-like’ regime plaatsvinden. Het Meldpunt is van mening dat het regime altijd al veel te veel lijkt op dat in een reguliere gevangenis, maar dat dit door gebrek van de versoepelingen van de maatregelen wordt dit nog eens versterkt.

Men kan zich daarnaast afvragen tot in hoeverre het huidige regime geen vorm van isolatie is. Ingeslotenen worden namelijk dagelijks minimaal 21 uur afgezonderd van andere ingeslotenen (buiten hun celgenoot om), verliezen het grootste deel van het beetje autonomie dat zij nog hebben en activiteiten (sport, koken en het openstellen van de cel) zijn zeer beperkt. (Langdurige) isolatie is zeer ingrijpend en kan schadelijke gevolgen hebben.