Berichtenservice van eMates moet stoppen binnen het gevangeniswezen

Berichtenservice van eMates moet stoppen binnen het gevangeniswezen

Sinds 28 maart kunnen ingeslotenen voorlopig geen gebruik meer maken van de berichtenservice van eMates, een service dat e-mailverkeer tussen ingeslotenen en hun familie, vrienden en andere sociale relaties verzorgde. Dit besloot Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op basis van de geuite zorgen van het Openbaar Ministerie (OM) ten aanzien van de berichtenservice eMates. 

Het OM stelt dat er onvoldoende zicht is op het systeem. Het is niet bekend of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is niet duidelijk wie toegang kan hebben tot die gegevens. Dagelijks werden er tientallen berichten per ingeslotenen verstuurd waar onvoldoende zicht op was. Volgens het OM bestaat dan ook het risico dat de berichtenservice een manier kan zijn om het crimineel handelen voort te zetten tijdens detentie. Volgens NRC is dit naar aanleiding van het onderzoek naar het crimineel handelen van Ridouan Taghi, die in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught zit. 

De DJI constateerde dat er inderdaad geen sluitende afspraken zijn gemaakt met eMates en dat zij geen zicht hebben op de bescherming en beveiliging van deze gegevens. Een onafhankelijke partij gaat met spoed onderzoek doen naar de hierboven genoemde aspecten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal besloten worden of en onder welke condities de e-mailservice via eMates kan worden hervat. Overigens is eMates het niet eens met de beslissing en spant een kort geding aan tegen DJI, schrijft het NOS. EMates heeft op hun facebookpagina aangegeven de ontvangen e-mails per post te gaan verzenden. 

Helaas heeft dit tot gevolg dat ook ingeslotenen in vreemdelingendetentie hier geen gebruik meer van kunnen maken. Er worden dus groepsgewijs beperkingen opgelegd, wat wij absoluut niet eerlijk vinden. Ingeslotenen kunnen nu minder gemakkelijk communiceren met hun sociale relaties. Andere communicatiemiddelen blijven wel mogelijk, zoals reguliere post, telefonie en bezoek. Wij vinden het belangrijk dat ingeslotenen gemakkelijk contact kunnen hebben met de buitenwereld en hopen daarom dat zij snel weer e-mails kunnen verzenden en ontvangen.