Trouw over detentieschade door Vreemdelingendetentie

Trouw over detentieschade door Vreemdelingendetentie

Verblijven in vreemdelingendetentie leidt tot detentieschade bij ingeslotenen, blijkt uit recent onderzoek van de Trouw. De lichamelijke en psychische gezondheid van ingeslotenen verslechtert tijdens vreemdelingendetentie en adequate zorg schiet tekort. 

Ingeslotenen kampen vaak met ernstige lichamelijke en psychische klachten door stress, onzekerheid en een traumatisch verleden. Goede medische zorg is dan ook noodzakelijk. De zorg in detentiecentrum Rotterdam schiet echter te kort door gebrek aan geld, personeel en coördinatie, zo blijkt uit interviews met 2 ex-personeelsleden van de Dienst Justitiële Inrichtingen en 7 ex-ingeslotenen van het detentiecentrum. 

Toegang tot zorg is lastig, omdat ingeslotenen niet goed de Nederlandse taal spreken en daardoor de noodzaak van een doktersbezoek niet kunnen benadrukken. Daarnaast worden ingeslotenen met depressies, paniekaanvallen, psychoses en/of zelfmoordneigingen nog te snel in een isolatiecel geplaatst in plaats van passende hulp te krijgen, waardoor hun gezondheid verder verslechtert. Dit isolatieprobleem hebben wij in 2020 al aangetoond in het rapport dat wij uitbrachten met Amnesty International en Dokters van de Wereld. Volgens onderzoek van de Universiteit Twente heeft de toename in gebruik van de isolatiemaatregel onder andere te maken met onervaren personeel. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen herkent dit beeld over de zorg niet, maar geeft wel toe dat het drukker is op de medische afdeling. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is ook geïnterviewd voor de reportage en neemt de zorgelijke uitkomsten van het onderzoek serieus en blijft zich hard maken om de zorg en daarmee de leefomstandigheden van ingeslotenen te verbeteren.