Politiek en beleid

RSJ doordenkt vijf verschillende coronascenario’s met mogelijke maatregelen binnen detentie

In het rapport ‘Coronascenario’s doordacht: Handreikingen voor noodzakelijke keuzes’ wordt de invloed van vijf verschillende coronascenario’s op ingeslotenen doordacht. Dit rapport is geschreven door Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad, Raad van State, Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid…

Klachten over omstandigheden in vreemdelingendetentie moeten worden behandeld door bewaringsrechters

Galina Cornelisse heeft een artikel geschreven waarin ze de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 maart 2022 en de Nederlandse context analyseert. Klachten over disciplinaire straffen, zoals isolatie werden niet getoetst door de bewaringsrechter.…

Inspectie over gedwongen uitzettingen in 2021: DV&O gebruikt vaker handboeien dan Kmar

De Inspectie Justitie en Veiligheid (de Inspectie) publiceerde een jaarbrief over de uitvoering van gedwongen terugkeer mensen zonder verblijfsvergunning in 2021. Het afgelopen jaar zijn 260 ongedocumenteerden begeleid uitgezet. De Inspectie was bij 16 uitzettingen aanwezig en bekeek daarnaast uitzettingsrapportages van de…

Te weinig verschil tussen strafrechtelijke- en vreemdelingendetentie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat vreemdelingendetentie niet in hetzelfde gebouw als strafdetentie mag. Dit is terug te zien in een uitspraak van 25 maart 2022. Het Europese Hof vindt dat als ingeslotenen van vreemdelingendetentie en strafdetentie in hetzelfde gebouw zitten,…