Bevrijdingsdag is niet voor iedereen

Bevrijdingsdag is niet voor iedereen

Bevrijdingsdag staat in het teken van de viering van onze vrijheid. Op deze dag wordt ook stil gestaan bij de waarde die wij hechten aan vrijheid, democratie en mensenrechten. Voor ingeslotenen in vreemdelingendetentie voelt deze dag niet als een feestdag omdat zij niet in vrijheid kunnen leven.

Zij zitten namelijk tegen hun wil in opgesloten, waardoor zij deze dag van vrijheid niet kunnen meevieren. De strenge corona maatregelen, die ervoor zorgen dat ingeslotenen bijna de gehele dag opgesloten zitten, maken deze dag extra zwaar.

Een ingeslotene vertelde ons aan de telefoon dat deze dag hem aan het denken heeft gezet. Hij vroeg zich af of mensen in vreemdelingendetentie geen vrijheid verdienen en vrijheid alleen geldt voor bepaalde mensen. Hij vindt het raar dat mensen de vrijheid vieren terwijl er mensen zijn die onterecht worden opgesloten.

Het Meldpunt is van mening dat vrijheid iets is dat toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het opsluiten van mensen om de enkele reden dat zij geen geldige verblijfsdocumenten hebben is dan ook een verschijnsel dat niet past in de vrije Nederlandse samenleving.