Oproep aan de Tweede Kamer en aan Staatssecretaris Broekers-Knol tot vrijlating vreemdelingen in detentie

Oproep aan de Tweede Kamer en aan Staatssecretaris Broekers-Knol tot vrijlating vreemdelingen in detentie

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie, Amnesty International, Dokters van de Wereld, de VAJN, STIL Utrecht en Vluchtelingenwerk Nederland hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en naar staatssecretaris Broekers-Knol waarin zij oproepen tot de vrijlating van vreemdelingen in vreemdelingendetentie. Het strenge gevangenisregime, de verhoogde kans op besmetting met het coronavirus en het gebrek aan zicht op uitzetting maakt vreemdelingendetentie op dit moment in strijd met de mensenrechten.

Vreemdelingen worden 21 uur per dag opgesloten in hun cel, mogen geen bezoek ontvangen en de sport en recreatievoorzieningen zijn gesloten. Deze anti-corona maatregelen gelden voor het gehele gevangeniswezen, maar treft vreemdelingen extra zwaar omdat zij ook geen toegang hebben tot arbeid. Ondertussen moeten ingeslotenen echter nog steeds samen een kleine cel delen, waardoor de 1,5 meter afstand maatregel niet gehandhaafd kan worden. Ingeslotenen zijn erg bang om besmet te worden met het coronavirus, maar ook het personeel vindt de situatie in het detentiecentrum onveilig.

Vreemdelingen worden vastgehouden op basis van een bestuursrechtelijke maatregel, niet omdat zij iets strafrechtelijks hebben gedaan. Zij worden vastgehouden zodat de Nederlandse overheid hen effectief kan uitzetten. Op dit moment ontbreekt echter het zicht op uitzetting. Vanwege het coronavirus hebben veel landen hun luchtruim gesloten en zijn er daarom geen uitzettingen mogelijk. Indien uitzetting niet mogelijk is, vervalt de grond om vreemdelingen in detentie vast te houden. De overheid zou dan ook moeten besluiten om de vreemdelingen in detentie vrij te laten.

Al met al zorgt het zware regime in combinatie met het risico op besmetting met het coronavirus en het gebrek aan zicht op uitzetting ervoor dat vreemdelingendetentie op dit moment disproportioneel is en het doel van uitzetting niet rechtvaardigt. Deze feiten in ogenschouw genomen, doen de zes organisaties een dringende oproep aan de overheid om vreemdelingen in detentie vrij te laten.

Lees de volledige brief hier.