Het Meldpunt op NPO radio1 over klachten tegen de coronamaatregelen

Het Meldpunt op NPO radio1 over klachten tegen de coronamaatregelen

Op 12 april is Lilian Hesselink van het Meldpunt Vreemdelingendetentie geïnterviewd in Reporter Radio van NPO radio1. Zij sprak over klachten die wij bij de Commissie van Toezicht hebben ingediend namens vijf ingeslotenen van Detentiecentrum Rotterdam. De klachten gaan over de corona maatregelen en het strenge regime dat nu in vreemdelingendetentie geldt. In het bijzonder maakt het Meldpunt zich zorgen over het gebruik van en de langdurige opsluiting in de meerpersoonscellen. Ingeslotenen verblijven tot 21 uur achter gesloten deur, er is geen bezoek mogelijk en er worden geen activiteiten aangeboden.

Ook is er gesproken over een aantal uitspraken van de rechtbank. In deze zaken heeft de rechter bepaald dat er nog steeds sprake is van ‘zicht op uitzetting binnen redelijke termijn’. Volgens de rechter zijn de corona maatregelen tijdelijk en zal het in de toekomst wel mogelijk zijn om mensen uit te zetten. Het is vooralsnog echter niet duidelijk wanneer dit dan is. Bram van Ojik van GroenLinks heeft tevens zijn zorgen geuit over vreemdelingendetentie.

Het Ministerie van Justitie stelt in een reactie dat het gebruik van meerpersoonscellen noodzakelijk zou zijn om bij een vermoeden van besmetting te kunnen isoleren. Verder ontkent het Ministerie dat de hygiëne maatregelen onvoldoende zijn en stelt zij dat joggen op de luchtplaats ook mogelijk is.