Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het crisisweekend in DCR

Brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het crisisweekend in DCR

Samen met Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland en Dokters van de Wereld schreven wij een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt onder meer opgeroepen tot een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de onrust in januari en aanscherping van de kwetsbaarheidstoets.

 “Alle ingeslotenen verbleven tenminste drie dagen lang, 23 uur per dag ingesloten op cel. In de dagen daarna bleven de celdeuren eerst nog ongeveer 20 uur per dag op slot.

Ook de directie zelf heeft aangegeven dat men zich bij het opleggen van maatregelen om de agressie van de onruststokers tegen te gaan niet aan de protocollen heeft gehouden.

Tijdens de lock-down werd een grote groep – veelal kwetsbare- mensen gestraft voor de agressie van een minderheid. Collectief straffen is in strijd met artikel 51, vijfde lid, van de Pbw. Dat artikel bepaalt dat een gedetineerde niet kan worden gestraft voor feiten waarvoor hij niet verantwoordelijk is te houden.

Gevangenisdirecteuren en dus ook de directeur van een detentiecentrum voor vreemdelingen hebben verregaande bevoegdheden bij het opleggen van orde- of strafmaatregelen of het gebruiken van geweld. Na de lock-down hebben  zeker 18 mensen een klacht in gediend bij de Commissie van Toezicht. De Commissie heeft de proportionaliteit en de noodzakelijkheid van de maatregel echt niet getoetst. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft – voor zover wij weten – geen onderzoek gedaan.

In een zeer gesloten setting – zoals vreemdelingendetentie – dient sprake te zijn van grondig en onafhankelijk toezicht op impactvolle maatregelen zoals deze. Toezicht kan informatie opleveren die kan worden gebruikt om herhaling van problemen te voorkomen.”…

Lees de hele brief hier.