lockdown

Kamercommissie stelt kritische vragen bij toevoegingen (novelle) aan wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Op 16 september bracht de Commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer verslag uit over de gezamenlijke inbreng voor de behandeling van het gewijzigde wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. De meeste partijen lijken het met elkaar eens te…

Reactie Meldpunt concept-wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring – de lockdown

Een lockdown is een zeer ingrijpende punitieve maatregel, niet geschikt voor vreemdelingendetentie en moet daarom niet worden ingezet. Vreemdelingendetentie is immers een bestuursrechtelijke maatregel en behoort geen punitief karakter te hebben. Het regime in vreemdelingendetentie moet volgens het initiële wetsvoorstel…

Advies Raad van State op Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie volgt het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (Wtvb) al jaren nauwlettend op de voet. Vreemdelingendetentie valt namelijk onder het bestuursrecht, maar het regime valt  onder de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Het strafrechtelijk regime van vreemdelingendetentie zou door de Wtvb weggehaald…