De telefoon stond soms roodgloeiend in het eerste kwartaal van 2021

De telefoon stond soms roodgloeiend in het eerste kwartaal van 2021

In de eerste drie maanden van het huidige jaar hebben wij als Meldpunt veel telefoontjes ontvangen. Eind maart stond de teller op 429 gesprekken. In 2020 heeft het Meldpunt overigens in totaal bijna 1100 meldingen ontvangen, daar kan je meer over lezen in het jaaroverzicht.

Gemiddeld ontvingen we in deze periode dus bijna 7 telefoontjes per dag, op de drukste dag spraken we 14 verschillende personen. De meesten belden ons gratis telefoonnummer vanuit Detentiecentrum Rotterdam. Veel van deze telefoontjes gaan, net als vorig jaar, direct of indirect over de zware detentieomstandigheden ten gevolge van de coronamaatregelen. In ongeveer 75 gesprekken was gezondheid of toegang krijgen tot de medische dienst een van de hoofdonderwerpen. Ook worden wij af en toe gebeld door mensen die te weinig kleding hebben. In april hebben we gemerkt dat het aantal telefoontjes weer wat is afgenomen. Dit heeft er alles mee te maken dat een grote groep mensen met een Marokkaanse achtergrond is vrijgelaten, in de nieuwsbrief van april kan je hierover meer lezen.

Naar aanleiding van een deel van de meldingen hebben we in het eerste kwartaal, samen met ingeslotenen, 29 klachten ingediend bij de Commissie van Toezicht van Detentiecentrum Rotterdam. Deze gaan over allerlei onderwerpen, van boodschappen over de houdbaarheidsdatum tot geboeid vervoer. Opvallend waren meerdere klachten van mensen die niet konden luchten. Daarnaast hebben we in totaal 24 keer personen geholpen met een medische bemiddelingsbrief. Dit doen we alleen als ingeslotenen aangeven dat de medische dienst meermalen niet was ingegaan op hun verzoek om door een arts gezien te worden over hun klachten.