Desinfectiezuilen zijn niet geplaatst, ondanks toezeggingen van de directie van het detentiecentrum

Desinfectiezuilen zijn niet geplaatst, ondanks toezeggingen van de directie van het detentiecentrum

In het detentiecentrum zijn tot nu toe, voor zover wij weten, op vier momenten besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Steeds is de verspreiding ervan beperkt gebleven. In oktober zijn uiteindelijk negen ingeslotenen besmet geweest, in januari was het er één. Toch blijven bellers het gevoel houden dat ze buiten hun cel risico lopen op besmetting, en die kans is dus ook zeker niet te verwaarlozen. Als het ook buiten de cel méér mogelijk zou worden om handen te wassen of te desinfecteren zou dat voor de groep die zich daar zorgen over maakt een groter gevoel van veiligheid geven. Als je de mogelijkheid hebt om je handen te ontsmetten nadat je bijvoorbeeld een deurklink hebt aangeraakt wordt het veiliger om je door het gebouw te bewegen. Net als bij andere gezamenlijke zaken zoals de sporttoestellen op de binnenplaats.

In november heeft de directie van Detentiecentrum Rotterdam aangegeven dat desinfectiezuilen geplaatst waren op de verblijfsafdelingen. Dat is echter tot op heden niet gebeurd, horen wij van de mensen die ons bellen vanuit het detentiecentrum. Er zijn er slechts twee geplaatst die toegankelijk zijn voor ingeslotenen, in een gang waar veel mensen alleen komen als ze naar de medische dienst of naar de bezoekruimte gaan.

De plaatsing van desinfectiezuilen op de verblijfsafdelingen werd beschreven in een brief van de directie van het detentiecentrum die op 11 november is verstuurd aan het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. De directie heeft ons laten weten daarop teruggekomen te zijn, vanwege veiligheidsredenen. Het is een herhaling van zetten, want ook op 12 april 2020 kreeg Reporter Radio van het ministerie te horen: ‘er zijn zeepzuilen geplaatst’. Spijtig, wat ons betreft, want het had een goede toevoeging kunnen zijn aan een totaalpakket aan maatregelen waarbij met het verlagen van de risico’s op overdracht van het virus meer bewegingsvrijheid gegeven kan worden.

Meer informatie over coronamaatregelen van instellingen onder beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen is overigens te vinden op https://www.dji.nl/actueel/coronavirus.