Deskundigenbijeenkomst over Wet terugkeer en vreemdelingendetentie

Deskundigenbijeenkomst over Wet terugkeer en vreemdelingendetentie

De deskundigen bijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingendetentie heeft plaatsgevonden.

Helaas waren wij van het Meldpunt niet uitgenodigd om te spreken tijdens de bijeenkomst. Wel waren bij de bijeenkomst: Amnesty International, de Nationale Ombudsman, Defence for Children, Dienst Terugkeer en Vertrek, de burgemeester van Weert, de Directeur van Detentiecentrum Rotterdam en Zeist, de Voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en mevrouw Rebergen als advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenzaken.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben wij samen met Amnesty International en Dokters van de Wereld een notitie geschreven met onze zorgen over het wetsvoorstel. De belangrijkste punten zijn terug gekomen tijdens de bijeenkomst. Dit zijn het beheersregime, isolatie en de beklagprocedure.

Zie hier een video van de bijeenkomst op 12 februari 2019 (1 uur en 50 min) en het schriftelijke verslag.