beheersafdeling

Deskundigenbijeenkomst over Wet terugkeer en vreemdelingendetentie

De deskundigen bijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingendetentie heeft plaatsgevonden. Helaas waren wij van het Meldpunt niet uitgenodigd om te spreken tijdens de bijeenkomst. Wel waren bij de bijeenkomst: Amnesty International, de Nationale Ombudsman, Defence for Children, Dienst Terugkeer…