Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring in behandeling bij de Eerste Kamer

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring in behandeling bij de Eerste Kamer

Sinds 2015 ligt er een wetsvoorstel klaar die vreemdelingenbewaring een bestuursrechtelijk karakter zou geven, namelijk de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Wij hebben samen met Dokters van de Wereld en Amnesty International een brief geschreven aan de Eerste Kamer leden om aandacht te vragen voor de punten die wat ons betreft zorgelijk zijn.

Daarbij hebben wij een notitie gevoegd: Notitie ‘een ongezonde wet’ 11 december 2018.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 13 december 2018 de memorie van antwoord ontvangen.

Het lid Strik (GroenLinks) heeft op 18 december 2018 aangegeven graag voor de inbreng voor het nader voorlopig verslag deskundigen uit te willen nodigen die toelichting zouden kunnen geven op dit wetsvoorstel. De commissie bespreekt op 15 januari 2019 welke deskundigen en/of organisaties de leden voor deze bijeenkomst uit zouden willen nodigen.

1 april 2019: Wet De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 1 april 2019 het nader voorlopig verslag (EK, E) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.