Doneeractie voor Junior die is uitgezet naar Congo

Doneeractie voor Junior die is uitgezet naar Congo

In de 20 jaar dat Junior in Nederland heeft gewoond heeft hij meer dan tien keer in vreemdelingendetentie gezeten. In november 2021 is hij uitgezet naar Congo. Door de vele pogingen tot uitzetting, het verblijven in isolatie (zeven keer, 35 dagen in totaal) en het meerdere malen visiteren (het naakt aanschouwen/toucheren van de lichaamsholten), heeft Junior dit als traumatisch ervaren.

De laatste keer dat Junior in vreemdelingendetentie zat, heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie op regelmatige basis met hem gesproken en hem bezocht. Hij had menigmaal te maken met ongewenste behandeling in  Detentiecentrum Rotterdam en tijdens de (pogingen tot) uitzetting. Door het indienen van in totaal 18 (!) klachten over isolatie, visitatie, luchtrecht, hygiëne en weekgeld, heeft Meldpunt hem geprobeerd te helpen. Op onze website is uitgebreid te lezen wat er precies is gebeurd en hoe de directie van Detentiecentrum Rotterdam in haar verweren, en de beklagcommissie tijdens de zittingen en haar uitspraken, hierop hebben gereageerd. Hoewel er nog enkele klachten lopen, is er voor het merendeel is over de klachten uitspraak gedaan door de beklagcommissie.

Het verhaal van Junior werd eerder deze maand besproken in de reportage van Argos. In deze reportage bespreken verschillende betrokkenen onder andere de toename van psychische en gezondheidsklachten als gevolg van plaatsing in isolatie. Daar vertelt hij kort over zijn tijd in vreemdelingendetentie en de isoleercel, en  wat voor impact dit op hem heeft gehad.