In Gesprek met Nieuwe Directie Detentiecentra

In Gesprek met Nieuwe Directie Detentiecentra

Afgelopen maand heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het Meldpunt en de directrice van het detentiecentrum Rotterdam en Zeist. Sinds mei 2021 hebben de detentiecentra een nieuwe directrice. Tot op heden was het niet gelukt om haar te leren kennen, tot afgelopen maand. Tijdens het gesprek zijn verschillende onderwerpen ter sprake gekomen.

Allereerst ging het over het personeelstekort wat een enkele tijd geleden speelde. Dit probleem is ondertussen opgelost. Het ziekteverzuim door corona onder het personeel is wel een probleem geweest. Dit was bovendien ook een reden voor lange celuren van de ingeslotenen. Verder is gesproken over isolatie. De nieuwe directrice heeft een ‘project’ gestart om minder te isoleren. Wij zijn benieuwd of er uit de cijfers ook daadwerkelijk zal blijken dat er minder geïsoleerd wordt. Daarnaast zijn er plannen voor vernieuwingen op het gebied van activiteiten en meerpersoneelscellen. De uitwerking hiervan is nog niet helemaal duidelijk, dus we zullen dit volgen.

Door haar achtergrond en ervaring in voorgaande banen probeert de nieuwe directrice veel meer betrokken te zijn bij de ingeslotenen. Ze loopt meerdere malen per week door het detentiecentrum om in gesprek te gaan met ingeslotenen. De directrice laat weten dat de laatste tijd minder incidenten plaatsvinden in het detentiecentrum. Dit is goed nieuws!

Naast de inhoudelijke onderwerpen, waren onze nieuwsbriefberichten ter sprake gekomen. Zo zouden wij de verhalen van ingeslotenen niet hebben geverifiëerd met het DCR.  Hierdoor mogen wij geen gebruik meer maken van de spreekkamers waar wij privé met ingeslotenen konden spreken. Helaas betekent dit dat wij in de reguliere bezoekzaal onder toezicht op bezoek moeten en kunnen wij daarmee ook geen gebruik meer maken van een vertaler tijdens het bezoek. Daarnaast is het bezoek lastiger in te plannen omdat ingeslotenen zelf onze namen en geboortedata correct in de planner van het detentiecentrum moeten invoeren.

Aan het eind van het gesprek is besproken hoe het Meldpunt Vreemdelingendetentie en het detentiecentrum elkaar het best op de hoogte kunnen houden van de veranderende ontwikkelingen. Om dit te realiseren is het van belang om in gesprek te blijven. We zullen daarom vaker samenkomen en hopen dat deze afspraken ons helpen om onze missie te realiseren, namelijk het verbeteren van de leefomstandigheden in detentiecentra.