“In vreemdelingendetentie heb je in ieder geval nog tijd om in bezwaar te gaan tegen de uitzetting”

“In vreemdelingendetentie heb je in ieder geval nog tijd om in bezwaar te gaan tegen de uitzetting”

Mensen zonder verblijfsvergunning in strafdetentie kunnen nergens terecht met vragen over een dreigende uitzetting of de tijdelijke reisdocumenten (LP’s) die worden afgegeven om een uitzetting te realiseren.

In de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel hebben ongedocumenteerden, net als in vreemdelingendetentie, kans om uitgezet te worden omdat zij geen verblijfsvergunning hebben. In strafdetentie hebben zij meestal alleen een strafrechtadvocaat. Dit in tegenstelling tot vreemdelingendetentie waar ingeslotenen een detentieadvocaat en soms ook vreemdelingenadvocaat hebben die hen kan bijstaan. Over het algemeen hebben deze advocaten meer kennis over de gang van zaken rondom een uitzetting dan een strafrechtadvocaat.

Een beller uit de PI Ter Apel vertelt ons dat hij het gevoel heeft dat hij makkelijker uitgezet kan worden omdat hij alleen een strafrechtadvocaat heeft. Met name Marokkaanse bellers spreken hun zorgen hierover uit. Het is dan ook opvallend dat zij wel gepresenteerd zijn bij het Marokkaanse consulaat om een tijdelijk reisdocument te verkrijgen terwijl Marokkanen niet in vreemdelingendetentie kunnen worden geplaatst omdat er geen zicht op uitzetting is. Ook vindt een beller dat er geen openheid en transparantie is over hoe de tijdelijke reisdocumenten verkregen worden. Toen een advocaat aan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vroeg om het afgegeven tijdelijke reisdocument in te zien werd haar dit geweigerd wegens “privacy”. Hier liet zij het uiteraard niet bij zitten.

Het geeft de ingeslotenen twijfels over waar de tijdelijke reisdocumenten vandaan komen, wie ervoor heeft getekend en of ze wel echt zijn. Bovendien geeft de dreiging op uitzetting veel onzekerheid en stress.