WHO pleit voor een menselijker vreemdelingendetentie beleid

WHO pleit voor een menselijker vreemdelingendetentie beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wilt een menselijker beleid voor vreemdelingendetentie. Ook pleiten zij voor het vaker gebruiken van alternatieven voor vreemdelingendetentie bij landen die lid zijn van de Europese Unie (EU). Dit staat in hun nieuwe rapport

Het rapport besteed aandacht aan de negatieve gevolgen van vrijheidsontneming op de gezondheid van mensen zonder verblijfsvergunning. Doordat mensen zonder verblijfsvergunning in vreemdelingendetentie veel stress ervaren gaat hun gezondheid snel achteruit. Daarnaast stelt het rapport dat medische en psychische zorg in de detentiecentra vaak te kort schiet. De meeste centra hebben wel voorzieningen voor medische en psychische zorg, maar er wordt te vaak niet voldoende zorg gegeven. Ook na detentie merken mensen zonder verblijfsvergunning nog dagelijks schade van vreemdelingendetentie op hun gezondheid. Het rapport kaart ook aan dat vreemdelingendetentie alleen als laatste redmiddel gebruikt zou moeten worden.

Om de negatieve invloed van vreemdelingendetentie zoveel mogelijk te verkleinen geeft het rapport mogelijke oplossingen die kunnen helpen. Zo staat er in het rapport dat het van belang is om het personeel goed te trainen. Zij kunnen ervoor zorgen dat het bijvoorbeeld makkelijker is om zorg te geven. De steun van het personeel aan ingeslotenen kan positieve effecten hebben op de psychische gezondheid van ingeslotenen. 

Het rapport benadrukt dat vreemdelingendetentie alleen als laatste redmiddel mag worden toegepast. Alternatieven voor detentie moeten altijd voorrang krijgen, te denken aan een wekelijkse meldplicht of een borgsom betalen. Alternatieven voor vreemdelingendetentie kunnen ook vrijheidsbeperkingen hebben, maar zo hoeven mensen zonder verblijfsvergunning in elk geval niet uit de maatschappij gehaald worden. 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie vindt het belangrijk dat dit rapport is uitgebracht en pleit voor het gebruik van alternatieven voor vreemdelingendetentie.