Jaargesprekken inspectie Detentiecentrum Rotterdam

Jaargesprekken inspectie Detentiecentrum Rotterdam

In 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd jaargesprekken gehouden met DCR en GGV Zeist over de medische zorg voor ingeslotenen. De inspectie heeft gesproken met de directie, de commissie van toezicht en het personeel. Er is niet gesproken met de ingeslotenen zelf. Uit het verslag van het gesprek komen een aantal punten naar voren:

De directie stelt dat de medische dienst op orde is en dat er weinig ziekteverzuim is. Desondanks blijft het detentiecentrum bezig met het werven van nieuw medisch personeel omdat de verwachting is dat daar in de toekomst meer vraag naar zal zijn. Daarnaast gaat het detentiecentrum Rotterdam samen met het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) basispsychologen opleiden tot GZ-psychologen. Op die manier kunnen kwetsbare ingeslotenen intensievere begeleiding krijgen. Het aantal ingeslotenen met onder andere een (licht) verstandelijke beperking, psychische problematiek en verslaving neemt volgens de directie toe.

Daarnaast stelt de directie dat medisch personeel regelmatig ontslag neemt. Dit zou komen door de veranderende doelgroep binnen vreemdelingendetentie. Sinds anderhalf jaar zou het detentiecentrum meer te maken hebben met vreemdelingen uit veilige landen met een crimineel verleden. Ten gevolge hiervan zou het medisch personeel meer agressie van ingeslotenen te verduren krijgen.

Een volgend punt is dat DCR lichte arbeid wil gaan aanbieden aan ingeslotenen. Tenslotte stelt de inspectie dat de samenwerkingsrelatie tussen de directie en de Commissie van Toezicht goed is en concludeert vertrouwen te hebben in de directie. 

Het Meldpunt vindt het opvallend dat de inspectie niet met de ingeslotenen zelf heeft gesproken. Als alternatief is gesproken met de afdelingshoofden, echter is het de vraag of zij het perspectief van ingeslotenen voldoende kunnen waarborgen. Ingeslotenen zouden ook andere punten naar voren kunnen brengen dan bijvoorbeeld de directie.

Zo hoort het Meldpunt regelmatig van ingeslotenen dat er lange wachtrijen  voor een afspraak met de medische dienst zijn. Het Meldpunt vindt dan ook dat er ruimte voor verbetering is en hoopt dat de directie zich zal inzetten om deze wachttijden te verkorten. Ook merkt het Meldpunt op dat er nergens geen cijfers of onderzoek beschikbaar is over de zogenaamde ‘veranderende doelgroep’. Wij vragen ons dan ook af waar dit op gebaseerd is. Bovendien ontvangen we regelmatig telefoontjes over het verharde en onnodig strenge detentieomstandigheden. Het Meldpunt maakt zich zorgen over deze misstanden.

Tenslotte is het Meldpunt positief over de mogelijkheid tot arbeid binnen vreemdelingendetentie. Dit plan bestaat al een aantal jaar en we hopen dat dit zo spoedig mogelijk ten uitvoer zal worden gebracht. Het verrichten van arbeid zal helpen om de detentieperiode zinvoller te maken voor de ingeslotenen.