Toename werkdruk medewerkers DJI

Toename werkdruk medewerkers DJI

De FNV heeft onderzoek gedaan naar de ervaren werkdruk door medewerkers van de DJI. Nadat bijna 1500 mensen de enquête heeft ingevuld, blijkt dat 90% procent van de medewerkers bij de DJI zegt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Ook geeft het merendeel daarbij aan zelfs een ongezond hoge werkdruk te ervaren.

Een genoemde oorzaak van de hoge werkdruk is de toename van het aantal meerpersoonscellen. De meerpersoonscellen zorgen voor meer irritaties onder ingeslotenen. Het komt voor dat medewerkers gepusht worden de meerpersoonscellen vol te krijgen, zelfs al is iemand minder geschikt voor een meerpersoonscel. Ook wordt het personeelstekort, de toename van het aantal taken en het gebrek aan waardering vanuit het management genoemd als oorzaak van de hoge werkdruk. Bijna de helft (49%) van de medewerkers geeft aan dat deze druk kan leiden tot onveilige situaties, omdat er minder effectief toezicht kan worden gehouden.

In 2017 is een vergelijkbare enquête onder medewerkers afgenomen waarbij ook bijna 90% vond dat de werkdruk is toegenomen. De uitkomsten zijn de afgelopen twee jaar dus nauwelijks verbeterd. De FNV eist om deze reden van de directie van de DJI dat er snel nieuwe maatregelen worden genomen om de problemen op te lossen. Inmiddels hebben ook de media de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd.

 Het Meldpunt Vreemdelingendetentie krijgt ook regelmatig telefoontjes van ingeslotenen met klachten over de meerpersoonscellen. Veel mensen vinden het moeilijk om samen met een ander, meestal vreemd, persoon een cel te delen. Soms willen zij niet met een ander op een cel vanwege verschillende culturele, sociale of persoonlijke opvattingen. Ook kan het zo zijn dat er in het verleden iets gespeeld heeft waardoor zij zich hier niet comfortabel bij voelen. Als mensen dan weigeren om in een meerpersoonscel te gaan worden zij gestraft met veertien dagen isolatie. Het Meldpunt dient regelmatig klachten in namens ingeslotenen over het weigeren van een meerpersoonscel. Bij een persoon heeft de aaneengesloten isolatie hierdoor zelfs negen maanden geduurd. De commissie van toezicht en de beroepscommissie oordeelden dat dit niet disproportioneel was.