Kies voor ongedocumenteerden op 17 maart

Kies voor ongedocumenteerden op 17 maart

Op 17 maart vinden de tweede Kamerverkiezingen plaats. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij al geschreven over de (concept-)verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen. Graag lichten wij nogmaals de standpunten toe van een aantal partijen over ongedocumenteerden.

De VVD heeft de afgelopen jaren al ingezet op meer gedwongen vertrek en het verruimen en intensiveren van vreemdelingenbewaring. De VVD wil de komende jaren opnieuw inzetten op het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland en de gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers wettelijk verbieden.

De PvdA benoemt in hun verkiezingsprogramma’s niet specifiek iets over vreemdelingenbewaring. Wel geeft de PvdA aan dat ze in alle gevallen tegen detentie van kinderen zijn. Verder willen zij de komende jaren gaan inzetten op een effectief terugkeerbeleid. Ook het CDA wilt inzetten op een effectiever terugkeerbeleid aan de hand van het ‘more for more-principe’. Dit houdt in dat landen die meewerken aan de terugkeer van hun onderdanen meer en betere samenwerking, hulp en handel krijgen.

GroenLinks neemt als standpunt in dat vreemdelingendetentie alleen nog ingezet mag worden als ultimum remedium en onder strikte voorwaarden. De gesloten gezinslocatie in Zeist wil GroenLinks opheffen.

De PvdD wil mensen zonder geldige verblijfsvergunning voorzien van dag- en nachtopvang en juridische en maatschappelijke begeleiding. Gemeenten moeten hiervoor hulp krijgen van de Rijksoverheid.

BIJ1 wil een generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden die zich in Nederland bevinden. BIJ1 wil het ‘buiten schuld-criterium’ aanpassen zodat ongedocumenteerden die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren, recht krijgen op een verblijfsvergunning.

Voor meer informatie over de standpunten kan de site ‘Kies voor ongedocumenteerden’ geraadpleegd worden. Ook vindt op 2 maart het ‘Grote asiel & migratiedebat: verkiezingen 2021’ plaats, waarbij kandidaat-Kamerleden in debat gaan over onderwerpen omtrent asiel- en migratiebeleid.