De staatssecretaris van J&V reageert op de vragen en opmerkingen van Tweede Kamerfracties en maatschappelijke organisaties over de wijziging van het wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring.

De staatssecretaris van J&V reageert op de vragen en opmerkingen van Tweede Kamerfracties en maatschappelijke organisaties over de wijziging van het wetsvoorstel Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring.

Op 2 februari 2021 verscheen de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen. In de nota wordt ingegaan op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen van verschillende Tweede Kamerfracties over en op het wetsvoorstel. Ook gaat de regering in op de adviezen van meerdere organisaties, zoals de Nationale Ombudsman en Amnesty International.

Verschillende Tweede Kamerfracties en maatschappelijke organisaties hebben vragen en opmerkingen ingediend over het wetsvoorstel. De meesten hiervan gaan over de invoering van de zogenoemde ‘lockdown’. Een lockdown houdt in dat de directeur van het detentiecentrum bevoegd wordt om bij grote veiligheidsproblemen en incidenten, alle vreemdelingen voor een periode van maximaal vier weken 23 uur per dag op te sluiten in hun cellen waarbij zij in het begin geen gebruik meer kunnen maken van het dagprogramma. Er zal dan later in fases weer toegewerkt worden naar een volledig dagprogramma. 

De directeur van het Detentiecentrum Rotterdam heeft in 2019 al meerdere keren een lockdown ingesteld. Zo heeft hij toen er een groep ingeslotenen weigerden om de luchtplaats te verlaten, een groep van ongeveer 30 ingeslotenen van verschillende afdelingen afgezonderd op hun eigen cel of in de isolatiecel en ze daarbij uitgesloten van activiteiten om deze in fases later weer aan te bieden. 

Het Meldpunt keurt de wijziging van het wetsvoorstel en het gebruik van de lockdown af. Het inzetten van een lockdown zien wij als een collectieve straf, er wordt voor het inzetten geen individuele afweging gemaakt. Ook zijn de vereisten en waarborgen die aan andere ordemaatregelen en disciplinaire straffen ten grondslag liggen, niet van toepassing op de lockdown. Een lockdown is hierom een zeer ingrijpende maatregel en niet geschikt voor vreemdelingendetentie. 

Lees de nota hier