Meerdere afdelingen in quarantaine vanwege coronabesmettingen: huidige situatie in detentiecentrum onhoudbaar

Meerdere afdelingen in quarantaine vanwege coronabesmettingen: huidige situatie in detentiecentrum onhoudbaar

Corona-besmettingen, ook binnen detentie, blijven oplopen. Al maanden, maar vooral de afgelopen weken, blijven beperkingen zich opstapelen voor de ingeslotenen. Van maandenlange uitsluiting van activiteiten tot aan complete quarantaine-periodes. De vreemdelingen begrijpen dat er maatregelen genomen moeten worden om het virus te verjagen, maar de situatie waar zij steeds in belanden is onhoudbaar. Vreemdelingendetentie is voor de ingeslotenen altijd zwaar, maar tijdens Corona onleefbaar.

Zelfs na 10 dagen in quarantaine te hebben gezeten, betekent dit niet dat ingeslotenen weer een volledig dagprogramma kunnen volgen. Zij vertellen ons dat zij op dit moment slechts 1,5 uur recreatie (celdeur open) en 1 uur luchten per dag krijgen aangeboden. Als mogelijke reden hiervoor horen zij regelmatig dat er te weinig personeel is om hierin te kunnen voorzien. Dit betekent dat zij alsnog 21 uur per dag op cel zitten. Voor één van de afdelingen gold een extra quarantaine periode van vier dagen, omdat daar ondanks de quarantaine nieuwe besmettingen hadden plaatsgevonden.

Daarbij horen wij van verschillende bellers dat i.v.m. corona er weinig medische en psychische ondersteuning beschikbaar is. Wanneer zij een briefje invullen om een arts of psycholoog te zien, krijgen zij soms weken later pas een oproep, of het bericht dat er niemand beschikbaar is. We horen van veel bellers dat zij zelf, of mensen om hen heen, veel meer stress en frustratie ervaren dan normaal. Juist in deze tijd, waar ingeslotenen veel onzekerheid ervaren door corona, en door alle beperkingen en quarantaines gezondheidsklachten oplopen, zou er toereikende hulp moeten zijn om hen te ondersteunen.

Bovendien zitten veel ingeslotenen al maandenlang vast en is er onder andere als gevolg van de coronacrisis nauwelijks zicht op uitzetting. Op dit moment is het Meldpunt in contact met een aantal vreemdelingen die al een jaar of langer vast worden gehouden. Vluchten naar deze landen worden niet toegestaan, maar door de tijdelijke aard die dit virus zou hebben, blijft het zicht op uitzetting volgens de rechter in stand.

Afdelingen in quarantaine

Op vrijdag 16 oktober is aan de ingeslotenen van 3 afdelingen van Detentiecentrum Rotterdam meegedeeld dat zij 10 dagen geïsoleerd in quarantaine op hun cel moeten verblijven, omdat tenminste twee ingeslotenen positief op Corona waren getest. Dit is de derde corona uitbraak in Detentiecentrum Rotterdam die officieel per brief aan ingeslotenen is gecommuniceerd. Op de meeste afdelingen is de quarantaine op 26 oktober afgelopen. Op afdeling J is de quarantaine echter met 4 dagen verlengd, vanwege een nieuwe besmetting. Wij hebben meldingen ontvangen dat er 7 tot 10 personen op deze afdeling besmet zijn met het virus.

De omstandigheden in DCR tijdens de coronacrisis vinden wij erg zorgwekkend. Afstand tot elkaar bewaren is onmogelijk aangezien ingeslotenen nog steeds standaard met twee personen op één cel (van circa 10m2) verblijven, uitzonderingen daargelaten. Bovendien mogen ingeslotenen in principe geen mondkapje dragen en krijgen zij geen handzeep aangeboden. Bellers melden ons dat er geen activiteiten zijn en dat er geen afleiding, zoals extra boeken, spelletjes of extra tv-zenders zijn aangeboden. Gedurende de quarantaine mag er per dag één uur gelucht worden. Dit gebeurt op de reguliere luchtplaats in groepen van niet meer dan 30 personen. In de praktijk betekent dit dat mensen soms tot 27 uur aaneengesloten op hun cel zitten, omdat er telkens op een ander tijdstip mag worden gelucht. Deze isolatie is dus in de praktijk ernstiger dan reguliere isolatie. Vrijwel iedereen in het complex maakt gebruik van het luchtmoment, waardoor afstand houden alsnog moeilijk is. Bovendien staan ingeslotenen vanwege het herfstweer meestal schouder aan schouder onder het afdakje op de luchtplaats. Het quarantainebeleid is dus lek.

Het idee achter het landelijke quarantainebeleid is dat iedereen die in contact is geweest met positief geteste personen in quarantaine gaat. In het DCR zijn niet enkel ingeslotenen in contact geweest met de positief geteste personen, maar ook bewaking en ander personeel. Echter, er zijn nog geen berichten dat ook personeel thuis in quarantaine blijft vanwege deze besmettingen. Van bellers horen wij bovendien dat de bewakers van de verschillende afdelingen nog steeds aan het werk zijn. Het lijkt er dus op dat het quarantainebeleid enkel voor ingeslotenen is ingegaan. Dit is opvallend, omdat het besmettingsrisico in het Detentiecentrum juist komt van in- en uitlopende medewerkers. Nieuwe ingeslotenen worden namelijk de eerste 8 dagen in quarantaine gehouden.

Wij hopen dat wordt ingezien dat de huidige situatie onhoudbaar is. Wij pleiten voor vrijlating van alle ingeslotenen. Dat is in ieders belang.