Melding van 2 suïcides in DCR

Melding van 2 suïcides in DCR

Door een van onze bellers en een advocaat werd aan ons gemeld dat er onlangs 2 personen in het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) zichzelf van het leven zouden hebben beroofd. Namens Dienst Justitiële Inrichtingen wordt maandelijks een overzicht gepubliceerd van voorvallen binnen de DJI. Daarnaast hebben wij navraag gedaan wat zich heeft afgespeeld binnen het DCR.

In de nacht van woensdag 21 juli 2021, heeft een gedetineerde in het Huis van Bewaring (HVB) van het Detentiecentrum Rotterdam zichzelf inderdaad van het leven beroofd. Personen die verblijven in het huis van bewaring zijn in afwachting van een (mogelijke) strafoplegging of vrijspraak. Hoewel de overleden man in DCR verbleef, zat hij niet in vreemdelingendetentie. In Detentiecentrum Rotterdam is ook een afdeling voor mensen die in het HVB verblijven, zij zijn niet bestuursrechtelijk gedetineerd en wachten ook niet op een eventuele uitzetting. De afdeling Huis van Bewaring is afgesloten van de afdelingen voor  vreemdelingendetentie, onderling komen deze verschillende typen ingeslotenen niet met elkaar in contact. Toen het dagprogramma eigenlijk zou beginnen, werd de man gevonden door een personeelsmedewerker. Er waren geen indicaties dat de gedetineerde zichzelf van het leven wilde beroven.

Rondom deze tijd is ook een ander persoon om het leven gekomen. Het gaat hier om het hoofd van de medische dienst van het DCR die onderweg was naar zijn nieuwe baan. Onderweg hiernaartoe kreeg de man droevig genoeg een hartinfarct, waaraan hij is overleden. Er is dus geen sprake van suïcide in dit geval, maar van natuurlijke omstandigheden.