Publicatie “Immigration Detention in the EU” met vermelding van Stichting LOS

Publicatie “Immigration Detention in the EU” met vermelding van Stichting LOS

Onlangs werd ‘Immigration Detention in the European Union, in the shadow of the crisis’ door Majcher, Flynn en Grange gepubliceerd. Dit boek maakt onderdeel uit van de serie ‘European Studies of Population’. Deze serie bevat diverse publicaties over demografische trends in Europa, bijvoorbeeld over co-ouderschap, partners van hetzelfde geslacht of migratie. Dit boek besteedt aandacht aan de manier waarop vreemdelingendetentie (zowel juridisch als praktisch) is ingericht sinds de zogenoemde “vluchtelingencrisis” (2015) in verschillende EU-landen, waaronder Nederland.

Terwijl de nadruk in het boek ligt op beleid en wetten die zijn aangenomen als reactie op de “vluchtelingencrisis”, laat het boek ook zien hoe dit beleid is geëvolueerd en in veel gevallen restrictiever is geworden.

In het hoofdstuk over Nederland worden wij vermeld (onder naam van Stichting LOS, waar het Meldpunt onderdeel van uitmaakt), als organisatie die bezoek brengt aan de detentiecentra om juridische informatie en ondersteuning te bieden. Goed om te zien dat ons werk ook door internationale onderzoekers niet onopgemerkt blijft!