Meldpunt stuurt brief aan CPT over de de gevolgen van de coronacrisis

Meldpunt stuurt brief aan CPT over de de gevolgen van de coronacrisis

Het Europese Comité ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) heeft eind maart een richtlijn met tien beginselen gepubliceerd die gehanteerd zouden moeten worden bij de behandeling van gedetineerden in tijde van een pandemie als Covid-19. De kern van deze beginselen is dat de maatregelen die in de detentiecentra worden genomen om het coronavirus tegen te gaan nooit mogen leiden tot inhumane of vernederende behandeling van gedetineerden. Naar aanleiding van deze beginselen heeft Meldpunt Vreemdelingendetentie een brief geschreven naar het CPT. Het Meldpunt maakt zich namelijk zorgen om de maatregelen die zijn genomen in het Detentiecentrum Rotterdam ter voorkoming van het virus. Wij maken ons hierbij voornamelijk zorgen om het klachtrecht van ingeslotenen.