Meldpunt te gast bij Pointer op NPO Radio 1

Meldpunt te gast bij Pointer op NPO Radio 1

‘Isolatie wordt op verschillende momenten ingezet. Wanneer iemand moet worden gestraft, wanneer iemand bijvoorbeeld suïcidaal is, wanneer iemand meerpersoonscel weigert of vlak voor de uitzetting. Eén dag voor de uitzetting worden mensen vaak in een isoleercel geplaatst.’ Dit vertelde Hevien Dahly op 1 oktober in het radioprogramma Pointer op NPO-Radio 1. Imma van Galen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vroeg samen met Hevien namens het Meldpunt aandacht voor de huidige praktijk van isolatie in vreemdelingendetentie.

Hevien schetste situaties waarbij mensen in isolatie worden geplaatst en vertelde over het werk van Meldpunt Vreemdelingendetentie.

Psychiater Imma van Galen sprak over de schadelijke gevolgen van isolatie. Personen krijgen vaak psychische klachten door verblijf in een isoleercel. Er zijn weinig prikkels in isolatie, waardoor mensen piekeren, somber worden en weer terugdenken aan vervelende herinneringen. Isolatie is schadelijk voor de psychische gezondheid. Isolatie moet zo veel mogelijk worden voorkomen en een externe partij moet toezicht houden op het gebruik van isolatie.

Ook was er iemand die zelf vertelde over zijn ervaringen met isolatie. Michael vertelde dat hij in Den Haag vijf dagen in een isoleercel heeft gezeten, voordat hij naar vreemdelingendetentie werd gebracht. ”Ik was depressief en zag dingen om me heen. Iets dat tegen me praatte. ‘doe het, doe het, pleeg zelfmoord. Er is niets voor je in dit leven.’ Miguel vertelt dat hij bij aankomst in Detentiecentrum Rotterdam weer bijna vijf dagen in een isoleercel werd geplaatst.

Het Meldpunt vindt dat isolatie moet worden afgeschaft, dit vertelde Hevien in de uitzending. Vreemdelingendetentie is een bestuursrechtelijke maatregel. Dit betekent dat mensen niet in vreemdelingendetentie komen omdat zij een strafbaar feit hebben gepleegd. De regels uit de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) die gelden in strafdetentie, zouden dan ook niet moeten gelden in vreemdelingendetentie. Ook wat betreft isolatie zouden er andere regels toegepast moeten worden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen gaf in een reactie aan dat  het inzetten van de afzonderingsmaatregel een ingrijpende maatregel is en dat die niet lichtvaardig en zorgvuldig moet worden opgelegd. Ook wordt in de reactie benoemt dat het signaal vanuit het maatschappelijk middenveld dat de afzonderingsmaatregel niet als ultimum remedium wordt ingezet bekend is, maar dat dit signaal niet herkend wordt in de uitvoeringspraktijk.