Artikel Bonjo krant: onterechte isolatie vreemdelingen

Artikel Bonjo krant: onterechte isolatie vreemdelingen

Er lijkt geen sprake te zijn van terughoudendheid bij het gebruik van afzondering, zegt de Nationale Ombudsman. Het onderbrengen van een vreemdeling in een meerpersoonscel en hem straffen als hij of zij dat niet wil, ademt alles wat we zelfs in gewone bajesen niet (meer) tegenkomen. Dit staat in een artikel in de Bonjo Krant.

Jaap Brandligt schreef in deze krant een artikel over isolatie in vreemdelingendetentie. De Bonjo Krant is een onafhankelijke krant over strafrecht en detentie. Deze wordt verspreid in alle penitentiaire inrichtingen, tbs-instellingen en Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland. In het artikel worden de ervaringen van het Meldpunt Vreemdelingendetentie, de Nationale Ombudsman en advocaat Willem Verbaas gebruikt om een beeld te schetsen over isolatie in vreemdelingendetentie. Het artikel gaat in op de bevindingen van de Nationale Ombudsman, die stelt dat isolatie vaak langdurig wordt toegepast bij weigering van meerpersoonscel.
Ook wordt ingegaan op een rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT)
Het Comité zegt dat isolatie niet als straf gebruikt mag worden. Isolatie gaat tegen mensenrechten en leidt in de meeste gevallen tot gezondheidsproblemen. In het artikel komt ook de manier van bejegening in het DCR naar voren. Daarbij wordt ingegaan op een onderzoek van de Universiteit Twente in 2021. ”Een toenemend minder op harmonie en meer op controle gerichte bejegening werkt niet mee om de problemen in vreemdelingendetentie op te lossen.” Het hele artikel kan je hier lezen.