Moeilijkheden met bezoeken van ingeslotenen

Moeilijkheden met bezoeken van ingeslotenen

Afgelopen maand is het Meldpunt Vreemdelingendetentie voor een bezoek al twee keer voor niets naar het Detentiecentrum Rotterdam gekomen. De reden hiervan is dat het bezoek wat zou plaatsvinden niet goed stond ingepland. Om het contact met bellers goed te onderhouden probeert het Meldpunt regelmatig op bezoek te gaan in het Detentiecentrum. Vooral na het eerste telefoongesprek proberen we meteen een bezoek in te plannen om kennis te maken. Het plannen van dit bezoek gaat sinds wij geen gebruik meer mogen maken van de spreekkamer moeizaam.

Ingeslotenen die bezoek willen ontvangen dienen dit zelf in te plannen. Dit kunnen zij doen via een zuil met een beeldscherm op de gang waar zowel de voorletter en achternaam als de geboortedatum van degene die op bezoek moet komen moeten worden ingevuld. Deze informatie geven wij telefonisch door aan de beller vanuit vreemdelingendetentie zodat het bezoek ingepland kan worden. Dit gaat helaas vaak fout. Mede door de taalbarrière is het lastig om de juiste informatie door te geven. De naam moet helemaal correct gespeld worden en ook de schrijfvaardigheid van de beller kan een probleem vormen. Bovendien kan een ingeslotene niet bellen tijdens het inplannen van het bezoek. Zij bellen namelijk met een vaste telefoon vanuit de cel, terwijl de zuil op de gang staat. Er moet meerdere keren heen en weer gebeld worden om af te spreken op welke dag en welk tijdstip het bezoek kan worden ingepland. De ingeslotene moet eerst in de agenda kijken wanneer er een bezoekmogelijkheid is. Dit moet vervolgens weer aan ons doorgegeven worden zodat wij kunnen kijken in onze agenda wanneer het mogelijk is. Dan moet de naam en geboortedatum van de bezoeker worden doorgegeven en tot slot moeten wij horen of het inplannen gelukt is. Bij het doorlopen van al deze stappen gaat er regelmatig iets mis. Wij hebben voor dit probleem al eens de servicebalie van het Detentiecentrum ingeschakeld om bijvoorbeeld te vragen hoelaat het bezoek is ingepland. Zij geven aan dat zij het Meldpunt Vreemdelingendetentie niet kunnen helpen. 

Voorheen hadden wij recht op de spreekkamer wat het bezoek een stuk gemakkelijker maakte. Deze kamer konden wij reserveren zonder dat de ingeslotene zelf het bezoek hoefde in te plannen. In de spreekkamer konden wij zonder toezicht op bezoek en dit maakte het communiceren een stuk makkelijker. Bovendien konden wij daar gebruik maken van een vertaler door middel van de telefoon.

Het Meldpunt ondervindt dus veel moeilijkheden bij een bezoek aan een ingeslotene in het Detentiecentrum. Dit belemmert ons in onze werkzaamheden en het contact van ingeslotenen met onze organisatie. We betreuren dat we geen toegang meer hebben tot de spreekkamer hopen daarom dit recht snel terug te krijgen.