RSJ adviseert: Schaf isolatie als strafmaatregel af en verminder isolatie als ordemaatregel

RSJ adviseert: Schaf isolatie als strafmaatregel af en verminder isolatie als ordemaatregel

Isolatie mag niet meer uitgevoerd worden als disciplinaire straf in detentie. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de minister voor Rechtsbescherming.

Het is dus van belang dat er een gezamenlijk beleid voor komt waarin directeuren van PI’s een isolatie plaatsing niet meer als straf kunnen opleggen. Wanneer er zich toch een situatie voordoet waarin de directeur genoodzaakt is een disciplinaire straf op te leggen is het volgens de RSJ van belang dat er rekening gehouden wordt met de persoonlijke situatie van de ingeslotene en de aard van het ongewenste gedrag. Ook moeten er volgens het RSJ duidelijke richtlijnen komen over de toepassing van disciplinaire straffen in verschillende situaties. 

Het beleid, wat een aanvulling moet worden op het huidige beleid, moet volgens de RSJ onder meer het doel hebben om isolatie als ordemaatregel terug te dringen en als disciplinaire straf af te schaffen. De RSJ adviseert om isolatie plaatsing alleen in te zetten in een situatie die gevaar oplevert voor de orde en veiligheid. 

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie pleit al langer voor het afschaffen van isolatie en staat dus achter het advies van de RSJ. Wij hopen dat de minister dit advies in behandeling zal nemen en hopen op verandering met betrekking tot isolatie in detentie.