Moeizame invoer van goederen in het Detentiecentrum Rotterdam

Moeizame invoer van goederen in het Detentiecentrum Rotterdam

In de nieuwsbrief van juli schreef het Meldpunt over het onduidelijke beleid dat als gevolg van Covid-19 met betrekking tot de invoer van goederen in het Detentiecentrum Rotterdam werd ingevoerd.

Ook in de maand augustus verliep het versturen en ontvangen van spullen niet vlekkeloos. Wanneer het Meldpunt naar een van de ingeslotenen kleding per post verstuurd, blijkt hij deze de kleding twee weken later nog niet te hebben ontvangen. Na navraag van het Meldpunt en de ingeslotene zelf, blijkt niemand te weten waar dit pakket kan zijn gebleven. Een tweede pakket met kleding komt wel aan, maar ook deze situatie laat weer zien dat het voor de ingeslotenen erg lastig is om (op tijd) aan spullen te komen die zij nodig hebben en bemoeilijkt het voor familie, vrienden en anderen van buitenaf dit probleemloos te kunnen sturen.

De oplopende kosten die met het versturen van goederen gepaard gaan en de problemen die bij de ontvangst van poststukken wordt ondervonden maakt dat het meldpunt namens verschillende ingeslotenen een klacht heeft ingediend. Het Meldpunt hoopt dat het detentiecentrum gaat zorgen voor een eenduidige berichtgeving rondom het versturen van goederen en een zorgvuldige behandeling van binnengekomen goederen.