Vijandige sfeer binnen het Detentiecentrum Rotterdam

Vijandige sfeer binnen het Detentiecentrum Rotterdam

Het Meldpunt is geschokt door het oplopende aantal meldingen van ingeslotenen over de vijandige sfeer in Detentiecentrum Rotterdam (DCR). Ingeslotenen die ons bereiken zitten in het detentiecentrum omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, niet wegens strafrechtelijke feiten. De verwachting is dan ook dat in communicatie de ingeslotene met respect en gelijkwaardigheid benaderd worden. 

De toon van deze vijandige sfeer wordt in de ochtend al gezet. De bewakers checken dan of de ingeslotenen nog leven, maar doen dit vaak zonder een woord te zeggen. De deur gaat open en wordt weer dichtgeslagen. Er wordt naast het nalaten van groeten in de ochtend ook geen ´eet smakelijk´ gewenst bij het uitdelen van de maaltijd. Daarnaast heeft het Meldpunt van meerdere ingeslotenen begrepen dat een aantal bewakers  ronduit grove en respectloze uitspraken doen als: ‘motherfucker’, ‘ga terug naar je eigen land’, ‘ik ben klaar met jou’ en ‘voor jou ben ik hier niet’.

Deze uitspraken gaan ingeslotenen niet in de koude kleren zitten, zo blijkt wel aan het aantal telefoontjes dat het Meldpunt hierover heeft gehad. Ingeslotenen voelen zich onmenselijk behandeld. Het Meldpunt vindt het stijgende aantal meldingen hierover dan ook zeer verontrustend.

Volgens het Detentiecentrum Rotterdam wordt er volop ingezet op een beter leefklimaat, maar de zorgwekkende klachten over de bejegening vanuit de bewakers geven een ander beeld. Het Meldpunt krijgt zelfs de vraag van ingeslotenen of zij niet overgeplaatst kunnen worden naar een strafrechtelijke gevangenis onder het mom van ‘daar is het beter dan hier’.  Het detentiecentrum lijkt dan met de huidige ´inzet op een beter leefklimaat´ toch echt de plank mis te slaan.