Oordeel Raad van State: ‘staatssecretaris deed onvoldoende om coronabesmetting in vreemdelingendetentie te voorkomen’

Oordeel Raad van State: ‘staatssecretaris deed onvoldoende om coronabesmetting in vreemdelingendetentie te voorkomen’

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 mei geoordeeld dat de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid onvoldoende maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat een ingeslotene in vreemdelingendetentie tot twee keer toe in quarantaine moest vanwege het risico op een coronabesmetting. Deze uitspraak bevestigt ons standpunt dat het gebruik van meerpersoonscellen tijdens de coronacrisis onverantwoord is en moet stoppen.

De uitspraak gaat over een Colombiaanse vrouw waarvan de toegang tot Nederland geweigerd is op Schiphol omdat haar komst uit Colombia als een gezondheidsrisico werd gezien. Zij is in afwachting van haar terugvlucht in eerste instantie voor drie dagen in vreemdelingendetentie geplaatst, maar heeft daar uiteindelijk 25 dagen moeten doorbrengen. Dit komt omdat zij tot twee keer toe op een cel is geplaatst met iemand die achteraf besmet bleek te zijn met het coronavirus. De vrouw werd hierop twee keer in quarantaine geplaatst en kon daardoor niet op de beoogde vlucht worden gezet. De Raad van State oordeelde dat de staatssecretaris zich extra had moeten inspannen om te verzekeren dat de vrouw niet tot twee keer toe in quarantaine zou belanden. Ze zal een schadevergoeding van €880 ontvangen.

Deze zaak toont nog maar eens aan dat het inzetten van meerpersoonscellen tijdens de coronacrisis leidt tot meer risico’s op besmetting met het virus en/of extra afzondering door preventieve quarantaines. Het is voor ingeslotenen namelijk onmogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden wanneer ze 21 uur per dag samen in een cel van 10 tot 13 vierkante meter verblijven. Al die tijd is er dus angst geweest onder ingeslotenen om besmet te raken. Daarbij komt dat het weigeren van een meerpersoonscel bestraft kan worden met een isolatie plaatsing van maximaal 14 dagen.  Het Meldpunt pleit al vanaf het begin van de coronacrisis voor het stoppen van de inzet van meerpersoonscellen in vreemdelingenbewaring en wij hopen dan ook dat deze uitspraak van de Raad van State hiertoe zal leiden.