Rapport Voorbij Terugkeer over het terugkeerbeleid van de België

Rapport Voorbij Terugkeer over het terugkeerbeleid van de België

Op 15 juni publiceerde Vluchtelingenwerk België het rapport Voorbij Terugkeer waarin het weinig succesvolle terugkeerbeleid van de Belgische overheid aan de kaak wordt gesteld. Het rapport is daarnaast een reactie op het rapport van de commissie-Bossuyt uit 2018, dat een evaluatie zou leveren over vrijwillige terugkeer en de gedwongen uitzetting van migranten. Volgens Vluchtelingenwerk België is dit rapport niet compleet zonder een evaluatie van de praktijk van het uitzetting- en vreemdelingendetentiebeleid, ook mist men voorstellen voor verbetering en alternatieven voor het huidige beleid.

Het rapport stelt dat in België het migratiebeleid steeds meer gericht is op de strijd tegen “irreguliere” migratie. Volgens Vluchtelingenwerk denkt men in België dat controle, afschrikking en terugkeer hierin een belangrijke rol spelen. Hoewel verschillende rechterlijke uitspraken, waaronder die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, benadrukken, dat dit idee leidt tot maatregelen die in strijd zijn met de mensenrechten, waaronder de rechten van het kind.

Met dit rapport wil Vluchtelingenwerk zowel de commissie-Bossuyt en de politieke actoren aan het denken zetten, om te tonen dat een andere, doeltreffende aanpak op basis van de mensenrechten en met aandacht voor het hoogste belang van het kind mogelijk is.

Klik hier voor het volledige rapport.