Het Meldpunt brengt een statement uit over groepsuitzetting naar Nigeria tijdens corona lockdown

Het Meldpunt brengt een statement uit over groepsuitzetting naar Nigeria tijdens corona lockdown

Op 18 december heeft een uitzettingsvlucht plaatsgevonden naar Nigeria. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie bracht voorafgaand hierover een statement uit om bezwaar te maken, en vroeg hiervoor aandacht op Facebook en Twitter.

Het Meldpunt vindt het niet uit te leggen dat deze vlucht, ondanks de omstandigheden, doorgang heeft gevonden. Vanaf eerder die week golden van overheidswege strenge restricties met betrekking tot reizen naar het buitenland. Minister-president Mark Rutte noemde het ‘asociaal’ om het vliegtuig te pakken tijdens deze lockdown. Toch zijn die vrijdag in ieder geval 7 personen uitgezet, waaronder een moeder met twee jonge kinderen. Dat gebeurde met een speciaal daarvoor georganiseerde chartervlucht, een enorm kostbare aangelegenheid voor wat waarschijnlijk een hele kleine groep was, en bovendien bijzonder vervelend en potentieel traumatisch voor degenen om wie het gaat.

Van de uitgezette personen hebben wij met 3 mannen contact gehad toen zij verbleven in Detentiecentrum Rotterdam. Momenteel hebben wij nog af en toe contact met ze. Tijdens de uitzetting zijn twee van hen geboeid vervoerd en voorafgaand aan de uitzetting zijn ze alle drie in isolatie geplaatst. Over twee gevallen hebben wij namens hen beklag ingediend bij de Commissie van Toezicht van het detentiecentrum. Wij hebben sterk de indruk dat er onvoldoende reden was om hen in isolatie te plaatsen, het lijkt er eerder op dat dit onderdeel is van een routine, terwijl daar geen basis voor is in de wet- of regelgeving.

Uit de tekstberichten die we af en toe van de uitgezette personen ontvangen blijkt dat ze het zwaar hebben na de uitzetting naar Nigeria. Een van hen is beroofd met behoorlijk wat fysiek geweld en twee anderen kwamen op weg naar een andere stad in een auto-ongeluk terecht. Eén van hen hield hier een geblesseerde hand en arm aan over. Na aankomst op het vliegveld was sprake van een vorm van ondersteuning bij hun reïntegratie, maar het is hun niet duidelijk verteld waar ze terecht kunnen daarvoor.

Download het statement hier