Uitbreiding grensprocedure in nieuw Migratie- en Asielpact EU

Uitbreiding grensprocedure in nieuw Migratie- en Asielpact EU

De Europese Commissie heeft een nieuw Migratie- en Asielpact opgesteld waarin de mogelijkheden van de grensprocedure zijn uitgebreid. Bij een grensprocedure wordt de asielaanvraag behandeld aan de buitengrens van de EU om te voorkomen dat iemand zich op grondgebied van de EU begeeft. Gedurende deze procedure, die momenteel maximaal 4 weken mag duren, verblijven de aanvragers vaak in detentie. In Nederland verblijven afwachtenden van een grensprocedure in het Justitieel Complex op Schiphol. Grensprocedures hebben vaak betrekking op minder kansrijke asielzaken, waarbij de kans dus groot is dat deze niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard.

Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een uniforme toepassing binnen de lidstaten van de EU. Niet alle landen hanteren een officiële grensprocedure en het type zaken dat behandeld wordt varieert ook sterk. Ook bij de detentie van aanvragers doen zich regelmatig problemen voor. Niet alle lidstaten erkennen dat het om detentie gaat, waardoor bepaalde waarborgen niet geboden worden, en de omstandigheden zijn soms slecht. Bovendien kan de zorgvuldigheid van de procedure in het geding komen, omdat grensprocedures zeer snel verlopen. Asielaanvragen worden door de hoge tijdsdruk mogelijk onterecht afgewezen.

Het is dus duidelijk dat de grensprocedure in sommige lidstaten problemen oplevert. Toch heeft de Commissie een nieuw Migratie- en Asielpact voorgesteld om de toepassing van de grensprocedures uit te breiden en uniformer te maken. Onder andere zijn criteria opgesteld voor welke asielverzoeken moeten worden beoordeeld en is de maximale duur uitgebreid van 4 naar 12 weken. Dit betekent dus dat personen vanaf de ingang van het nieuwe pact maximaal 12 weken kunnen verblijven op het Justitieel Complex Schiphol.