VN-studie over kinderen in opsluiting

VN-studie over kinderen in opsluiting

Op 18 december heeft Defence for Children het UN Global Study on Children Deprived of Liberty gepresenteerd. Tijdens de lancering zijn verschillende Tweede Kamerleden in gesprek gegaan met VN-vertegenwoordigers en met een ervaringsdeskundige over kinderen in geslotenheid. Ook in vreemdelingendetentie in Nederland verblijven kinderen.

In 2019 verbleven 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers), en 170 kinderen in gezinnen in vreemdelingenbewaring of grensdetentie (zie voor meer cijfers deze hand-out). Vooral amv-ers verblijven vaak in slechte omstandigheden, stelt Eva Huls (juriste werkzaam bij Defence for Children).

Lisa Westerveld (GroenLinks) wenst dat er over 5 jaar helemaal geen gesloten instellingen voor kinderen meer bestaan. Het plaatsen van kinderen in een gesloten setting is namelijk niet goed voor hun ontwikkeling en gezondheid. Het opsluiten zou dan ook ten allen tijden als laatste redmiddel moeten dienen en daarom moet er ook meer aandacht zijn voor alternatieven. Daarnaast moeten de leefomstandigheden worden verbeterd. Als een kind in een gesloten instelling wordt geplaatst, moet dit voelen als een tweede huis. Ten slotte doet de VN de aanbeveling dat geen enkel kind, alleen of begeleid, mag worden gedetineerd om migratie gerelateerde redenen.

“Vrijheidsbeneming van kinderen is één van de meest over het hoofd geziene schendingen van het VN-Kinderrechtenverdrag,” zegt professor Manfred Nowak, de VN-expert die sprak tijdens de lancering. Defence for Children roept Nederland op het VN-Kinderrechtenverdrag te volgen en vrijheidsbeneming van kinderen zo veel mogelijk te voorkomen en te verminderen.