Jaarverslag Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2021 Commissie van Toezicht Detentiecentrum Rotterdam (en Zeist)

Eind juli publiceerde de Commissie van Toezicht haar jaarverslag 2021. Dit betreft zowel Detentiecentrum Rotterdam als Zeist, en zowel vreemdelingenbewaring als de strafrechtelijke afdelingen. Positieve punten en knelpuntenDe Commissie is tevreden over de werkwijze voor klachten met betrekking tot de medische…