Uitspraak Rechtbank Den Bosch: geen zicht op uitzetting naar Afghanistan nu het vertrek van de internationale troepen in gang is gezet

Uitspraak Rechtbank Den Bosch: geen zicht op uitzetting naar Afghanistan nu het vertrek van de internationale troepen in gang is gezet

Op 11 mei heeft de Rechtbank van Den Bosch zich uitgesproken over een bewaringszaak van een persoon met Afghaanse afkomst. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vreemdelingenbewaring voor deze man moest worden opgeheven nu er geen zicht meer is op uitzetting binnen een redelijke termijn.

Naar aanleiding van het nieuws dat de NAVO zijn troepen terugtrekt uit Afghanistan werd de uitzettingsvlucht van de Afghaan die gepland stond op 12 mei geannuleerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek zei geeft aan vanwege de terugtrekking “de protocollen en werkwijze van de Koninklijke Marechaussee aangepast moeten worden”. Ook wordt duidelijk dat “gedwongen vertrek naar Afghanistan enkel mogelijk is met begeleiding door escorts van de KMar”. Het terugtrekken van de internationale troepen zal (ten minste) 5 maanden in beslag gaan nemen. De KMar (Koninklijke Marechaussee) is daar volop bij betrokken en tot die tijd komt er geen duidelijkheid over de nieuwe werkwijze, concludeert de rechtbank. Ook na die tijd zal er niet direct zicht zijn op een “stabilisering van de situatie”. Hij moet worden vrijgelaten.

Op 21 mei heeft de Rechtbank van Den Bosch een uitspraak gedaan voor vijf anderen uit Afghanistan. Op de website van Stichting LOS kunt u een uitgebreidere samenvatting van de uitspraken lezen. Het lijkt ons dat ook andere rechtbanken deze redenatie zullen gaan volgen en op die manier de meeste Afghanen in vreemdelingendetentie binnen afzienbare tijd vrij zouden moeten kunnen komen. Terecht natuurlijk, als het zicht op uitzetting in de praktijk ontbreekt!