Zicht Uitzetting Algerijnen

Zicht Uitzetting Algerijnen

Op 13 januari is een Algerijnse ongedocumenteerde in vrijheid gesteld, nadat de Rechtbank Den Haag heeft besloten dat er nog steeds geen zicht op uitzetting is voor Algerijnse ongedocumenteerden. Ook de rechtbank van Middelburg en van Arnhem waren van mening dat er geen zicht is op uitzettingen naar Algerije. Echter zijn sinds 11 februari rechtbanken van mening dat er wél zicht is op uitzettingen naar Algerije. Tot deze conclusie zijn de Rechtbank Den Bosch, Roermond en Zwolle gekomen. Ook de Rechtbank Den Haag heeft op 18 februari geconcludeerd dat zicht op uitzetting niet (meer) ontbreekt.

Eerder werd er in september al door de Raad van State vastgesteld dat er op dit moment geen zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn voor Algerijnse ongedocumenteerden bestaat. De secretaris van Justitie en Veiligheid heeft overwogen, na telefonisch contact met de Dienst Terugkeer en Vertrek, dat er sinds januari 2022 weer zicht zou zijn op uitzetting naar Algerije. In tegenstelling tot september 2021 zou er in januari 2022 een nieuw Algerijnse consulaat aangetreden zijn in Nederland. De secretaris stelt daarom dat het redelijk is dat Algerijnse autoriteiten weer laissez-passers zullen verstrekken.

De Rechtbank Den Haag is echter niet meegegaan in de redenering van de secretaris. Het feit dat er op 20 januari 2022 kennelijk voor het eerst weer sprake is van een coöperatieve opstelling van de Algerijnse autoriteiten, is volgens de Rechtbank onvoldoende om te kunnen spreken van zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn. Voor zicht op uitzetting is onder andere bepalend of de autoriteiten van het land van herkomst van de ongedocumenteerde voldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen van een laissez-passer. Deze medewerking van Algerijnse autoriteiten is volgens de Rechtbank nog niet duidelijk genoeg gebleken.

De Rechtbank Den Bosch heeft op 16 februari geconcludeerd dat de Algerijnse autoriteiten wel weer bereid zijn om laissez-passers af te geven aan vreemdelingen. Ook de Rechtbank Roermond laat in haar uitspraak weten dat het Algerijnse consulaat weer laisser-passez aanvragen behandeld. Daarnaast is het luchtruim van Algerije weer opengesteld, waardoor gedwongen vertrek weer mogelijk is. Steeds meer rechtbanken zijn dus van mening dat er weer zicht is op uitzetting naar Algerije. Echter zijn de feiten waar zij zich op baseren niet veranderd. Afgelopen twee maanden zijn namelijk nog geen laisser-passezs uitgedeeld.