Zittingen via Skype

Zittingen via Skype

In de maand juni vonden er enkele beklagzittingen plaats, waarbij Meldpunt Vreemdelingendetentie ingeslotenen heeft vertegenwoordigd bij hun klacht. De zittingen vonden wegens de maatregelen rondom de corona-crisis plaats via Skype. Twee van deze zittingen gingen over klachten die het Meldpunt namens ingeslotenen heeft ingediend naar aanleiding van de corona maatregelen. De klachten gaan over het feit dat ingeslotenen geen zeep krijgen, weinig activiteiten te doen hebben en vele uren op cel moeten doorbrengen.

Het Meldpunt vindt het goed dat klachten weer in behandeling worden genomen en dat zittingen, ondanks de corona maatregelen, plaatsvinden via Skype. Toch lijkt deze aangepaste vorm van klachtenbehandeling niet altijd voordelig uit te pakken voor de ingeslotene. Zo vertelde iemand dat hij in eerste instantie niet naar de Skyperuimte mocht komen om zijn eigen zitting bij te wonen. Uiteindelijk is het hem naar eigen zeggen toch gelukt na veel stampij te maken. Later werd duidelijk dat het om een misverstand ging als gevolg van slechte communicatie vanuit het detentiecentrum.

Tijdens de zitting bleek ook dat de ingeslotene in dezelfde Skyperuimte zat als de vertegenwoordiger van de directie. Klager en verweerder zaten dus naast elkaar, echter was alleen klager zichtbaar in beeld en was verweerder uit beeld. Dit vinden wij erg vreemd. Het delen van ruimte, waarbij de vertegenwoordiger van de directie buiten beeld aanwezig is, kan negatieve gevolgen hebben voor ingeslotenen. Het zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld het niet alles durven zeggen tijdens de zitting.

Het Meldpunt kijkt uit naar de uitspraken van de klachten en hoopt op een spoedige versoepeling van de corona maatregelen die worden gehandhaafd in het Detentiecentrum Rotterdam.