Uitspraak Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming: Gebruik meerpersoonscellen in vreemdelingendetentie

Uitspraak Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming: Gebruik meerpersoonscellen in vreemdelingendetentie

Op 29 April 2020 stelde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat een meerpersoonscel (MPC) niet gelijk staat aan een gezinssituatie waarin mensen zich niet aan de 1,5 meter-afstandsnorm hoeven te houden. De voorzitter verklaarde: ‘Het plaatsen van een gedetineerde in een MPC betekent dat de door het RIVM aanbevolen afstand van 1,5 meter niet in acht kan worden genomen en vergroot het risico op besmetting met het coronavirus voor verzoeker en zijn toekomstige celgenoot.‘

Ook de European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) stelt dat er voldoende inspanningen moeten worden verricht om de verspreiding van het virus tegen te gaan en alternatieve te zoeken voor vrijheidsbeneming. Het CPT stelt hierbij dat zowel de voorschriften van het World Health Organisation als de nationale voorschriften met betrekking tot het volgen van de richtlijnen, opgevolgd dienen te worden. Dit geldt  zeker ook in vreemdelingendetentie. Echter, deze voorschriften lijken onvoldoende te worden opgevolgd in DCR.

Het Meldpunt heeft dan ook meerdere klachten ingediend bij de Commissie van Toezicht over de corona maatregelen in DCR, waarbij we ook aandacht hebben gegeven aan de plaatsing van ingeslotenen in meerpersoonscellen tegen hun wil in. Helaas is er nog geen uitspraak gekomen op deze klachten ondanks dat de RSJ heeft gesteld dat meerpersoonscellen risicovol zijn en een schorsing van een meerpersoonscel heeft toegewezen. Het Meldpunt maakt zich zorgen over de ingeslotenen en is het niet eens met de beslissing van de directie om ingeslotenen samen te vast te zetten, ondanks dat er voldoende ruimte is om mensen in eenpersoons-cellen te plaatsen.